Regering-Juppé doet aanval op de Franse supermarkt

PARIJS, 28 NOV. De Franse regering gaat de vestiging van supermarkten aan striktere regels binden, prijsstunten aan banden leggen en dreigt met wetgeving als het grootwinkelbedrijf niet meer jongeren in dienst neemt.

Daarmee wil zij aan de hoog oplopende nood van veel winkeliers en grotere middenstanders tegemoet gekomen. Frankrijk kent naast de supermarkten ook zogeheten 'hypermarchés', waar naast voedingsmiddelen ook talloze non food-produkten, van kleding tot tuinmeubelen worden aangeboden.

Premier Juppé had zijn plannen aangekondigd als 'zuurstof voor bedrijven met minder dan 500 werknemers'. Ongeveer 99 procent van de Franse bedrijven en 70 procent van de werknemers vallen in deze categorie. Met zijn aanval op de super- en hypermarkten loste Juppé een verkiezingsbelofte in van presidentskandidaat Jacques Chirac.

Volgens de president verwoest de ongebreidelde groei van de supermarkten het landschap èn de binnensteden. Bovendien zetten zij toeleveranciers zoals groente- en fruittelers op marges beneden het bestaansminimum. Weliswaar helpen hun relatief lage prijzen de inflatie te beteugelen, maar aan de bestrijding van de werkloosheid doen de supermarkten met hun gebrek aan persoonlijke service weer weinig of niets. Ook politiek was de aanval 'nodig' nu steeds meer middenstanders zich tot uiterst rechtse actiegroepen bekeren die met gewelddadigheden en premie-stakingen hun noodkreet uitdragen.

In een uitvoerig 34-puntenplan heeft premier Juppé een serie maatregelen aangekondigd die variëren van een tarfieverlaging met 1 procent van de elktriciteitstarieven voor kleinere bedrijven tot verlaging van oppervlakte waarboven nieuwe supermarkten een speciale vestigingsvergunning moeten vragen. Belangrijkste directe verlichting voor de kleine ondernemer is een verlaging van de bedrijfsbelasting van 33 naar 19 procent.

Betrokkenen hebben gemengd gereageerd. Hoewel het plan meer bevatte dan zij hadden mogen hopen, klaagden sommige organisaties dat de bestrijding van de formulierenwinkel waar iedere kleine ondernemer in Frankrijk onder bezwijkt nog niet ver genoeg gaat.