Openbaar vervoer vrijdag plat door staking chauffeurs

ROTTERDAM, 28 NOV. In het grootste deel van Nederland zal vrijdag het stads- en streekvervoer de hele dag of een gedeelte daarvan stilliggen. De chauffeurs staken uit protest tegen het voornemen van minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) om concurrentie in te voeren bij bus, tram en metro.

De Vervoersbonden FNV en CNV en de AbvaKabo hebben gisteren massaal hun leden opgeroepen om vrijdag het werk neer te leggen. Volgens de AbvaKabo, die de werknemers in het stadsvervoer vertegenwoordigt, zullen in vrijwel alle steden de stadsbussen 24 uur lang in de remise blijven. Per regio kunnen wel verschillen optreden. Zo willen de chauffeurs in Rotterdam om 14.00 uur het werk hervatten. De Vervoersbond FNV heeft het streekvervoer eveneens opgeroepen tot een 24-uursstaking, waarbij de leden per district zelf kunnen besluiten om de periode te verkorten. De Vervoersbond CNV gaat uit van een staking tijdens de spits, maar leden kunnen langer het werk neerleggen.

De vakbonden hopen met deze staking druk uit te oefenen op minister Jorritsma en op de Tweede Kamer, die zich maandag buigt over de concurrentievoorstellen voor het stads- en streekvervoer. Deze voorstellen, opgesteld door de commissie-Brokx, moeten leiden tot meer marktwerking in het openbaar vervoer. Zo moet er een concessiestelsel komen, waarin bestaande bedrijven en nieuwe commerciële aanbieders iedere vijf jaar kunnen meedingen naar een vervoerscontract.

Om te vermijden dat nieuwe aanbieders oneerlijke concurrentie gaan bedrijven, willen de vakbonden dat nieuwkomers wettelijk verplicht worden om het personeel en de arbeidsvoorwaarden van de bestaande bedrijven over te nemen. Een recent advies van deze strekking door de commissie-Laan (bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in het stads- en streekvervoer) heeft minister Jorritsma naast zich neergelegd. Uit een brief die zij afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt zij niets voelt voor een wettelijke verplichting. Voor de vakbonden was die brief de aanleiding voor acties.

Bij VSN, de overkoepelende organisatie van streekvervoerbedrijven, is men niet gelukkig met de actieplannen. “We begrijpen wel dat ze boos zijn op de minister en we begrijpen ook wel waarom. Maar wij vinden het onterecht om de klant daarvoor te straffen”, zegt D. van Setten, secretaris van de raad van bestuur. Volgens de bonden zijn harde acties nu echter onvermijdelijk. “Na vrijdag is het te laat. Dit is het laatste moment om te laten zien hoe belangrijk het voor ons is”, zegt AbvaKabo-onderhandelaar M. Wilke. De vakbonden vrezen dat het beoogde concessiestelsel uiteindelijk duizenden banen zal kosten. In het stadsvervoer werken circa 14.000 mensen, evenveel als in het streekvervoer.