Nog meer verwarring over kopen op zondag

DEN HAAG, 28 NOV. De politieke spanning rond de winkeltijdenwet van minister Wijers is vandaag opgelopen. Vanmorgen heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer besloten vast te houden aan haar amendement dat de winkelopening op zondag centraal wil regelen en tot 12 zondagen per jaar wil beperken. D66-woordvoerder J. Van Walsem, die net als het kabinet en de VVD vindt dat gemeenten zelf over de zondagsopening moeten beslissen, toonde zich vanmorgen 'teleurgesteld' en noemde het standpunt van de PvdA-fractie 'kortzichtig'.

Ook binnen de PvdA zelf is verdeeldheid over het fractiestandpunt ontstaan. PvdA-partijvoorzitter F. Rottenberg en PvdA-wethouders en burgemeesters lieten gisteren weten het voorstel van minister Wijers te steunen om gemeenten te laten beslissen over de vraag of winkels op zondag open mogen.

Rottenberg zei gisteravond in het programma Den Haag Vandaag: “Mijn persoonlijke opvatting is dat regio's, samenwerkende gemeenten en steden het beste kunnen overzien hoe je enerzijds beschermt en aan de andere kant vrijheid geeft.” Rottenberg voegde daar vanmorgen desgevraagd aan toe het met de PvdA-fractie eens te zijn dat de verruiming van de zondagsopening geleidelijk moet geschieden om “schokeffecten” zoals grote parkeeroverlast en een kaalslag onder kleine winkeliers te voorkomen.

Het Centrum voor Lokaal Bestuur waarin alle burgemeesters en wethouders binnen de PvdA zijn verenigd, liet vanmorgen in een persverklaring over de winkeltijdenwet weten dat “het niet in deze tijd past om dit soort zaken centralistisch vast te leggen. De 'rijkswinkel' kan gesloten worden, in dergelijke zaken moet doorverwezen worden naar het gemeentelijk loket.”

Partijvoorzitter Rottenberg noemde het voornemen van de PvdA-fractie om desnoods zaken te doen met oppositiepartij CDA als de coalitie er onderling niet uitkomt “de slechtst denkbare oplossing”. Gisteravond liet PvdA-woordvoerster M. van Zuijlen blijken de kwestie in coalitieverband te willen oplossen. Nu de fractie echter besloten heeft aan haar amendement vast te houden is de kans op zo'n oplossing in coalitieverband weer afgenomen.

Het is overigens niet zeker of het CDA de PvdA-fractie zal steunen, mocht de laatste alleen blijven staan in haar voornemen de zondagsopening centraal te regelen. Tot nu toe houdt het CDA vast aan zijn voornemen het huidig aantal van acht zondagen dat winkels open mogen zijn, te handhaven. De PvdA wil dit aantal uitbreiden naar twaalf.