Nefarma: prijzen medicijnen omlaag

UTRECHT, 28 NOV. De Nederlandse vereniging van de innoverende farmaceutische industrie (Nefarma) wil de prijzen van geneesmiddelen waarop een octrooi rust met zeven procent verlagen. Tegelijkertijd wil zij de prijzen van medicijnen waarvan het octrooi inmiddels is verlopen met een kwart omlaag brengen.

Dat zijn de belangrijkste elementen van een alternatief voor de invoering van een Prijzenwet voor geneesmiddelen, dat Nefarma vanmiddag heeft voorgelegd aan minister Borst (volksgezondheid). De Tweede Kamer behandelt morgen het ontwerp van de wet, die op 1 januari volgend jaar van kracht zou moeten worden.

Om de prijzen van geneesmiddelen naar beneden te krijgen gaat de Prijzenwet uit van gemiddelden van prijzen zoals die gelden in Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen liggen volgens de minister de prijzen beduidend lager dan in Nederland. Bedrijven die een middel op de markt brengen dat hoger is geprijsd dan dat gemiddelde zouden in de toekomst strafbaar zijn. Langs deze weg wil de bewindsvrouw een bezuiniging op de kosten van geneesmiddelen bereiken, die uiteindelijk 700 miljoen gulden moet belopen.

Nefarma, die de effecten van het alternatief ettelijke malen heeft laten doorreken, garandeert dat met het plan volgend jaar al een bezuiniging van 525 miljoen gulden kan worden bereikt als de minister ingaat op het aanbod van de industrie. Bij die korting van respectievelijk zeven en vijfentwintig procent wordt uitgegaan van het prijspeil zoals dat op 1 januari van dit jaar gold. De bezuinigingen die voortvloeien uit het alternatief zouden in 1997 en 1998 oplopen tot 659 en 753 miljoen gulden.

De vereniging vindt dat een onafhankelijk instituut blijvend moet controleren of de bedrijven zich houden aan hun afspraak. Daarbij wordt volgens directeur drs. W.W. Geesink van Nefarma gedacht aan het Instituut voor Onderzoek naar Overheidsuitgaven (IOO).

Geesink bestrijdt dat bij het aanbod om de prijzen van patentloze geneesmiddelen met een kwart te verlagen sprake zou zijn van 'een sigaar uit andermans doos'. “De innoverende industrie bereikt zo'n 65 procent van haar omzet, ongeveer 1,4 miljard gulden, met de verkoop van medicijnen waarop het octrooi inmiddels is verlopen”. Hij wijst er bovendien op dat op korte termijn een groot aantal preparaten dat nu qua omzet in de 'top tien' staat binnen afzienbare termijn uit octrooi loopt.