Medisch specialisten (4)

Minister Borst wil de specialisten hun status van vrijeberoepsbeoefenaren afnemen en hen onderbrengen in de ziekenhuizen. Met andere woorden: de ziekenhuizen worden steeds groter, steeds bureaucratischer, en slokken nu ook de specialisten op. Het akelige is, dat er altijd mensen rondlopen, die zoiets nog verdedigen ook. Deze keer Doeke Post. Zijn belangrijkste argument: de specialisten zijn toch al geen echte vrije ondernemers, want ze lopen geen ondernemersrisico, aangezien ze de ziekenhuisvoorzieningen gratis kunnen gebruiken. Je kunt ook zeggen: máák er dan echte vrije ondernemers van. Kortom: laat de specialisten voor het gebruik van de ziekenhuizen betalen. Als ze een eigen praktijk hadden in een eigen privé-kliniek, zouden ze alles ook zelf moeten betalen. Volgens mij zou dat de 'doelmatigheid' meer bevorderen dan de centrale, hiërarchische opzet die Post bepleit. Dan pas zou concurrentie een echte kans krijgen in de medische sector. De specialisten komen dan, als echte vrije ondernemers, klem te zitten tussen de vergoedingen die zij aan de ziekenhuizen moeten betalen en de tarieven die hun klanten (meestal de ziekenfondsen) bereid zijn te betalen. Je moet de zaken altijd zo organiseren dat ze zichzelf regelen. Waarom kiezen politici toch steeds voor meer bureaucratie met de daarbij onvermijdelijke controles?

    • E. Voogd