GYNAECOLOGEN

De gynaecologen in 't Lange Land Ziekenhuis hebben hun patiëntenstop beëindigd. Ze behandelen niet alleen niet-spoedeisende gevallen maar ook nieuwe patiënten. Het ziekenhuis en zorgverzekeraar Nuts Verzekeringen hebben gisteren de toezegging gekregen van het ministerie van VWS dat het ziekenhuis er specialistenplaatsen bij krijgt. Een halve plaats gaat naar de gynaecologen. Daarmee is er voldoende geld beschikbaar om de groei van het aantal patiënten te financieren.