Geen tegemoetkoming ziektekosten ouderen

DEN HAAG, 28 NOV. Het kabinet zal geen maatregelen nemen om particulier verzekerde ouderen die net niet in het ziekenfonds terecht kunnen, tegemoet te komen. Minister Borst (volksgezondheid) liet gisteren aan de Kamer weten dat er voor 1997 geen mogelijkheden zijn om de wet te veranderen.

De Tweede Kamer behandelde gisteren enkele technische wijzigingen in de Wet-Van Otterloo, die in 1993 een eind maakte aan de situatie dat particulier verzekerde ouderen met AOW en een klein pensioen hoge ziektekostenpremies moesten betalen. Vanaf juli vorig jaar komen 65-plussers met een inkomen onder de 30.950 gulden automatisch in het ziekenfonds terecht. Ouderen met een inkomen net boven die grens moeten daar echter uit, ook al hebben ze tot hun pensioen in het fonds gezeten. Een groep van 62.000 mensen moest zich om die reden particulier verzekeren.

Tweede-Kamerlid Van Boxtel (D66) stelde gisteren voor om met fiscale maatregelen ouderen te compenseren die hoge premies betalen. Van der Ploeg (PvdA) wil de inkomensgrens fors optrekken tot 38.300 gulden. Daardoor zouden 180.000 ouderen naar het ziekenfonds over kunnen stappen. Daarmee zou een eind kunnen komen aan de situatie dat het inkomen van de partner meetelt, terwijl dat tot de pensioengerechtigde leeftijd niet zo is. De kosten wil Van der Ploeg dekken door een deel te financieren uit de financiële reserves van de ziekenfondsen en door de premies voor particulier verzekerden te verhogen.

Minister Borst voelde niets voor de voorstellen. “De reparatie van de Wet-Van Otterloo is niet op verantwoorde wijze mogelijk. Het oplossen van knelpunten levert ergens anders weer nieuwe op”, aldus Borst. De instroom in het ziekenfonds kan volgens Borst alleen worden vergroot als er aan de andere kant mensen uit gaan.

De enige toezegging die Borst aan de Tweede kamer kon doen was deze week nog aangeven welke mogelijkheden er zijn om vanaf 1 juli volgend jaar al een kleine groep van de ergste “Van Otterloo-slachtoffers” naar het ziekenfonds te laten gaan.