'Financiële steun aan reder verder uitbreiden'

ROTTERDAM, 28 NOV. De financiële steun voor Nederlandse reders die orders willen plaatsen bij nationale scheepsbouwers moet worden uitgebreid. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft daar gisteren bij bij staatssecretaris Vermeend van financiën op aangedrongen. Minister Jorritsma van verkeer en waterstaat heeft haar budget krachtens de wet stimulering zeescheepvaart onlangs al extra verhoogd van 60 tot 90 miljoen gulden, terwijl het generieke budget van Economische Zaken voor deze sector al omhoog ging van 40 tot 80 miljoen.

Jorritsma zal de Kamer nog deze week een brief sturen over verhoging van het subsidiebudget, zo zegde staatssecretaris Vermeend van financiën de vaste Kamercommissie voor financiën gisteren toe.

De Kamer heeft er er al eerder in een motie op aangedrongen dat geprobeerd wordt de circa 2,5 miljard gulden aan scheepsbouworders, die boven de markt hangt voor Nederlandse werven binnen te slepen. Dat is met de negentig miljoen van Jorritsma voor 900 miljoen gulden gelukt. De Kamerleden Ybema (D66) en Reitsma (CDA) kregen bijval van hun VVD-collega mevrouw B. de Vries met hun pleidooi om nog wat extra middelen in te zetten. De Kamer wil hierop over een kleine twee weken terug komen bij het debat over de Najaarsnota van minister Zalm.

De Kamer zal vandaag de belastingwetgeving met betrekking tot de zeescheepvaart met ruime meerderheid aannemen. Het kabinet geeft reders de kans om voor een periode van minimaal tien jaar te kiezen voor een winstbelasting op basis van het tonnage in plaats van de echte winst. Dat kost de schatkist per saldo 25 miljoen gulden aan belasting. Voorwaarde is wel dat het beheer van de schepen voornamelijk vanuit Nederland plaats heeft. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat hierdoor maximaal enige honderden zeeschepen weer onder Nederlandse vlag zullen gaan varen. Ook andere maritieme activiteiten zullen daardoor een extra impuls krijgen.

Bovendien derft de schatkist 30 miljoen aan loonbelasting en sociale premies en nog eens 55 miljoen aan premies door verhoging van de afdrachtkorting op de loonheffing voor zeelieden, die hier belasting en/of premieplichtig zijn door verdubbeling van de korting op de af te dragen loonheffing. Dat geld komt dus terecht in de zakken van de reders.

Het kortingspercentage belastingen en premie wordt verhoogd van 19 tot 38 procent. Zeelieden die hier alleen sociaal verzekerd zijn, leveren een verhoging van de afdrachtkorting van 5 tot 10 procent op.