Dijkstal aan belofte gehouden; Kamer vindt de uitbreiding van politie erg traag

DEN HAAG, 28 NOV. De Tweede Kamer is ontevreden over de voortgang bij het aantrekken van extra politiemensen. De fracties houden het kabinet aan de belofte dat er in deze kabinetsperiode ten minste vierduizend extra politieagenten moeten bijkomen.

Tijdens een gisteren gehouden debat over politiezaken in de Tweede Kamer met minister Dijkstal (binnenlandse zaken) en Sorgdrager (justitie) bleek dat de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 en de oppositie vrezen dat deze uitbreiding niet wordt gehaald. De fracties willen dat het kabinet vooral in de opleidingssfeer maatregelen neemt om alsnog tot dit resultaat te komen.

Een motie van die strekking van het Tweede Kamerlid Van Heemst (PvdA) kan rekenen op brede steun. Minister Dijkstal nam de aansporing voor kennisgeving aan en zei dat de Tweede Kamer te vroeg resultaat wil zien.

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de afspraken die het kabinet wil maken voor een nieuwe politie-cao, waar het gaat om terugbrengen van de 38-urige werkweek tot een 36-urige. Het kabinet wil dat voor slechts 70 procent compenseren. Dat betekent per saldo zo'n 650 agenten minder, ten koste van de beoogde uitbreiding. “Waar zijn we dan mee bezig? Een derde van de beloofde uitbreiding dreigt daarmee te sneuvelen”, aldus Scheltema (D66). Volgens Dijkstal deugde die redenering niet en hij raadde de D66-afgevaardige aan het resultaat van de cao-onderhandelingen af te wachten.

De PvdA wil dat het kabinet 1000 tot 2000 Melkertbanen, die het kabinet wil scheppen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bij de politie onderbrengt. Deze 'politiehulpen' moeten eenvoudige politietaken gaan vervullen. Daaronder verstaat Van Heemst onder andere het helpen van bejaarden die hun sleutel of huisdier kwijt zijn. Van Heemst kreeg weinig steun. De andere Kamerleden delen de mening van Dijkstal dat aan de kwaliteit van het politieapparaat niet mag worden getornd.

De Tweede Kamer toonde zich bezorgd over de acties van de politie, die in conflict is met minister Dijkstal over een nieuwe cao voor veertigduizend politieambtenaren. Hoewel de Kamer zich nadrukkelijk buiten het cao-conflict wil houden, waarschuwden verscheidene woordvoerders voor negatieve effecten van de acties.

De functie van de politie in de samenleving stelt “grenzen” aan de te voeren acties, meent Scheltema. Van Heemst waarschuwde de actievoerende politiemensen voor het verspelen van krediet bij het publiek. De politie moet uitkijken voor wat Van Heemst het 'prinses-Diana-effect' noemde: “Zelfbeschadiging om aandacht te krijgen.” Acties als het uitdelen van snert langs de snelwegen zijn niet publieksvriendelijk, ook al klinkt het ludiek, meent CDA-woordvoerder F. van der Heijden.

Dijkstal zei geen reden te hebben tot zorg over de politieacties. Hij had de indruk dat de acties zich tot nu toe “binnen de gestelde grenzen” afspelen en zei erop te vertrouwen dat dit zo blijft. “Het gaat er nu om dat we ons hoofd koel houden”, aldus de bewindsman. Hij hoopt op een snelle uitspraak van de commissie-Albeda, die hij om advies heeft gevraagd over zijn cao-voorstellen.