Defensie gaat te rade bij Artsen zonder Grenzen

DEN HAAG, 28 NOV. Aan 15 medewerkers van de hulporganisatie 'Artsen zonder Grenzen' in Bosnië is gevraagd een lijst vragen van Defensie te beantwoorden over de behandeling van gewonden bij de val van Srebrenica.

Tot nu toe hebben medewerkers van 'Artsen zonder Grenzen' geen klachten over Dutchbat geuit.

Dit schrijft minister Voorhoeve (defensie) de Tweede Kamer. Hij kondigt aan dat de beschuldigingen in het tv-programma Brandpunt zondagavond over het onthouden door Dutchbat van medische hulp aan burgerslachtoffers reden is om een aantal vragen nader te onderzoeken. Hij noemt het 'debriefingsrapport een analytische, samenvattende weergave van duizenden bladzijden met verklaringen'. Volgens Voorhoeve hoort alle relevante informatie daar in te staan. “Waar elementen zouden kunnen ontbreken, dienen deze te worden aangevuld voorzover dat mogelijk is”, aldus Voorhoeve.

De 15 medewerkers van 'Artsen zonder Grenzen', onder wie de arts P. Ilijaz, die beschuldigingen over het weigeren van medische hulp aan burgerslachtoffers heeft geuit in Brandpunt, zullen worden verhoord door de juridische adviseur van de chef-staf van UNPROFOR (de VN-vredesmacht in Bosnië) en een lid van de Koninklijke Marechaussee. Voorhoeve verwacht dat de uitslag van het onderzoek volgende week ter beschikking komt.

De gang van zaken rond de hulpverlening aan een vrouw met schotwonden die niet behandeld zou zijn, is door een arts van Dutchbat voorgelegd aan de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg. Voorhoeve heeft aan een aantal medewerkers opdracht gegeven om de medische hulpverlening van Dutchbat tijdens en na de val van de enclave Srebrenica aan een breder onderzoek te onderwerpen. Overigens wordt in het debriefingsrapport al van een verschil van opvatting over hulpverlening bij de geneeskundige troepen en de medische staf gesproken. Maar na de nieuwe onthullingen is er de noodzaak voor een breder onderzoek. Voorhoeve zegt dat hij de resultaten zo snel mogelijk naar de Kamer zal sturen, zodat nog voor het Kerstreces over de nieuwe onthullingen kan worden gedebatteerd.