'Controle op naleving van mestbeleid onmogelijk'

DEN HAAG, 28 NOV. Boeren kunnen sinds de invoering van de mestwetgeving in 1987 vrijwel ongestraft frauderen. Het is voor de Algemene Inspectiedienst (AID) bijna onmogelijk om vast te stellen of boeren meer mest op hun land strooien dan wettelijk is toegestaan. De oncontroleerbaarheid van het mestbeleid duurt nog zeker tot 1998 voort.

Dit blijkt uit het boek Het Mestmoeras van F. Bloemendaal, waarvan gisteren het eerste exemplaar werd overhandigd aan minister Van Aartsen (landbouw).Al kort na invoering van de regelgeving wordt het de controleurs volgens de schrijver duidelijk dat de marge tussen berekende en werkelijke fosfaatgehaltes in de mest zo groot is, dat overtredingen nauwelijks kunnen worden aangetoond. De AID maakt volgens eigen opgave pas een proces-verbaal bij een overschrijding van meer dan veertig procent, aldus Bloemendaal.

Niet bekend

Minister Van Aartsen zei gisteren af te weten van de controleproblemen. “Feiten zijn feiten”, aldus de minister. “Daarom hebben we ook een nieuw mestbeleid nodig. Vanaf 1998 zal een ander controlesysteem worden ingevoerd dat beter te controleren valt. Dat systeem zal aansluiten bij de wensen van de boeren zelf”, aldus de bewindsman.

Van Aartsen gaf echter toe dat de nieuwe controleermethode ook fraudegevoelig zal zijn. “Ook dit systeem heeft zijn risico's, maar niemand heeft ons een beter alternatief aan de hand kunnen doen. Het aantal controleurs van de AID zal wel fors worden uitgebreid”, zo stelde Van Aartsen.