Centrumpartij wil Nederland 'slechts waarschuwen'

AMSTERDAM, 28 NOV. Centrumpartij '86 discrimineert niet, de partij wil het volk van Nederland alleen maar waarschuwen. Zo luidde de eendrachtige verdediging van vier leden van het hoofdbestuur van CP'86, gisteren voor het gerechtshof in Amsterdam.

Daar diende het hoger beroep dat de bestuurders hadden aangespannen tegen de veroordeling door de rechtbank eerder dit jaar. Toen kregen zij ieder een maand voorwaardelijk en 5.000 gulden boete wegens deelname aan een criminele organisatie die discriminatie, belediging en het aanzetten tot haat jegens bevolkingsgroepen tot oogmerk heeft. De partij en de daaraan gelieerde stichting werd veroordeeld tot een boete van 10.000 gulden.

“Elke vorm van boete of straf is te veel”, zei partijvoorzitter H. Ruitenberg van CP'86 gisteren tegen president mr. J. Willems van het hof. Procureur-generaal mr. A. Korvinus eiste dezelfde straf als de officier van justitie voor de rechtbank had gevraagd. Ook, bij verstek, tegen de afwezige bestuurder W. Wijngaarden. “Jammer dat wij worden aangeklaagd voor een stukje verleden”, was de reactie van Ruitenberg.

De partijvoorzitter deed voor het hof zijn best uit te leggen dat het propagandamateriaal waarvoor de partij is veroordeeld, niet langer de huidige koers van CP'86 weerspiegelt. De meeste strafbare feiten dateren van 1992, toen de partij verkiezingscampagne voerde met leuzen als 'Stop de Derde Wereld invasie' en 'Geen multi-raciale hutspot'.

Sinds 1993, sinds Ruitenberg voorzitter is, zou de partij een nieuwe trend volgen. Ze 'schreeuwen' volgens Ruitenberg niet alleen meer 'zwart-wit', maar praten nu ook over het milieu of de multinationals. “Wij hebben een totaalpakket waarvan ik denk, we zouden ook in de Tweede Kamer kunnen meedraaien.” Bestuurder W. Beaux lichtte toe: “We hebben aan ons partijprogram een paragraaf over de Nederlandse taal toegevoegd.”

“Wij zijn niet meer... Nee, dat zeg ik verkeerd: wij zijn niet racistisch”, verbeterde Ruitenberg zichzelf. Was vroeger het standpunt nog zo ongenuanceerd als: 'Alle buitenlanders Nederland uit', nu is de kernformulering veranderd in: 'Alle criminele, illegale en parasiterende vreemdelingen het land uit'. Ruitenberg: “We moeten hetzelfde probleem anders aanpakken. De Bolkestein-praat noemen wij dat binnen de partij.”

De procureur-generaal betwijfelde of daarmee de ideologie echt was veranderd. Zij toonde twee CP'86-spotjes die in 1994 waren uitgezonden in het kader van de zendtijd voor politieke partijen.

Een ervan was een compilatie van nieuwsbeelden uit Duitsland, begin jaren negentig, met demonstraties van skinheads en beelden van brandstichting in asielzoekerscentra, gevolgd door de mededeling: 'Voorkomen is beter. Stop immigratie nu. Stem CP'86. Eigen volk eerst.'

President Willems ondervroeg de bestuursleden over hun opvattingen. Zo bleek partijsecretaris T. Mudde tegen rasvermenging te zijn. Bestuurder S. Mordaunt was van mening dat niet-Europeanen het minst makkelijk assimileren en dat Afrikanen toch wel 'ander volk' zijn. “Niet minder. Maar kijk maar naar de uitreiking van de Nobelprijzen op het gebied van wetenschap of medicijnen. Daar zit nooit een Afrikaan bij.”

Het hof doet over twee weken uitspraak.