Bondsstaat Bosnië

Volgens het akkoord van Dayton blijft Bosnië één staat. Men wachte zich er echter voor om het Engelse 'single state' in het Nederlands 'eenheidsstaat' te noemen, zoals ondermeer NRC Handelsblad van 22 november doet. Eenheidsstaat (Engels: unitary state) is het tegendeel van bondsstaat of federatie. Nederland en België zijn elk één staat. Nederland is een eenheidsstaat, België is een federatie. Het verenigde Duitsland is een eenheid, maar geen eenheidsstaat. Het is een federatie met zestien deelstaten. Ook het voormalige Joegoslavië was een federatie, geen eenheidsstaat. Wordt Bosnië dan een federatie? Jazeker, en de twee 'entiteiten' zijn de deelstaten: een moslim-Kroatische en een Bosnisch-Servische. Men late zich niet in de war brengen door de benamingen daarvan. De moslim-Kroatische 'federatie' is geen federatie en de Servische 'republiek' is geen republiek. Deze termen duiden doorgaans immers soevereine staten aan. Een samengaan van soevereine staten heet 'confederatie'. Dat wordt Bosnië juist niet. Het blijft één soevereine staat: de bondsstaat Bosnië. Dit strookt met de voorkeur van de Amerikanen, zelf overtuigde federalisten. Hoe bestendig zo een federaal Bosnië zal zijn, is een andere vraag. Dat moet de toekomst uitwijzen.

    • Mr. R. Misset