Ambtenaren willen snijden in de Haagse musea

DEN HAAG, 28 NOV. De Haagse kunstwereld is ontzet over een gisteren uitgelekt plan van de gemeentelijke dienst kunst en cultuur om fors te bezuinigen op Haagse kunstinstellingen. Het plan beoogt onder andere sluiting van het zes jaar oude Haags Historisch Museum. Dat zou een bezuiniging van 665.000 gulden opleveren. Voorgesteld wordt ook het Haags Gemeentemuseum te laten inleveren door het in bruikleen afstaan van de collectie Mondriaans aan andere musea. Dat zou schelen in de personeelskosten. Als alternatief wordt sluiting voorgesteld van een vijfde deel van het Gemeentemuseum, of van een of meer afdelingen.

Het voorlopige plan is vertrouwelijk toegezonden aan de directeuren van de desbetreffende instellingen en gaat op 1 december naar de wethouder van cultuur. Volgens een woordvoerster van de gemeente kampt de dienst kunst en cultuur al sinds de oprichting drie jaar geleden met een tekort. De directeur van de dienst heeft de opdracht gekregen een gat van twee miljoen gulden te dichten. In zijn plan van aanpak geeft hij verschillende alternatieven aan.

Onder de andere instellingen die door de bezuiniging worden getroffen zijn het Museon, de Koninklijke Schouwburg, het centrum voor kunst en cultuur Koorenhuis en het Gemeentearchief.

Sluiting van het Haags Historisch Museum wordt door betrokkenen gezien als een 'ramp'. Het museum dat is gevestigd in de St. Sebastiaans Doelen zou volgens het plan moeten worden ontruimd en de collectie opgeslagen. De museumstaf zou dan in andere panden in de stad tentoonstellingen moeten organiseren. Het historisch museum is samen met het Mauritshuis de drijvende kracht achter de de stichting Hofvijvermusea, een samenwerkingsverband van een aantal musea rondom de Hofvijver. Sluiting van het museum zou waarschijnlijk de teloorgang betekenen voor deze stichting, die door de gemeente juist wordt geroemd als voorbeeld van een goed cultuurbeleid. Ook komt de samenwerking in het gedrang van het historisch museum met universiteiten, met name de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Den Haag kampt met grote tekorten. De gemeente staat door omvangrijke uitgaven aan de stadsvernieuwing en slechte boekhouding aan de rand van het faillissement en heeft daarom de artikel-12-status voor noodlijdende gemeenten aangevraagd bij het rijk. De beslissing over extra financiële steun voor de gemeente is echter nog niet genomen. Volgende maand zal de gemeente bij de presentatie van de Winternota nog eens korten op de gemeentelijke subsidies in het algemeen. Daarbij zal ook de sector kunst en cultuur worden getroffen.