Albeco handelde paulianeus

Mr. H. Overes, curator van het failliete Albeco, stelt de directie persoonlijk verantwoordelijk voor de tekorten bij het diamantfonds. Ook heeft hij aangifte gedaan wegens paulianeus handelen, het opzettelijk benadelen van crediteuren vlak voor een faillissement (Actio Pauliana: rechtsmiddel tot vernietiging van rechtshandelingen waardoor een schuldenaar zijn schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt, genoemd naar de Romeinse jurist Julius Paulus). Dit blijkt uit het bij de rechter-commissaris gedeponeerde eerste verslag. Ongeveer 500 beleggers zijn de dupe van het faillissement. Zij hebben gezamenlijk naar schatting 21,3 miljoen gulden ingelegd. De curator heeft 610 geslepen diamanten getraceerd die aanzienlijk minder waard zijn dan de stukprijs van 35.000 gulden die Albeco voorspiegelde. De crediteurenlijst die Albeco bij de rechtbank heeft ingediend, komt niet verder dan 3,3 miljoen aan vorderingen. Volgens de curator betreft dit alleen claims van de 63 beleggers die een kort geding tegen het fonds hebben gevoerd. Inmiddels hebben zich bij hem ongeveer 100 mensen gemeld. Dat de resterende 400 nog niets van zich hebben laten horen, komt mogelijk omdat het bij hen om zwart geld zou gaan. Als zij geen vordering indienen, zien zij niets van hun inleg terug. Albeco heeft de afgelopen maanden een reeks gedaanteverwisselingen ondergaan. Tot 1 juli was de handelsnaam eigendom van Blees Vastgoed. Deze bv verkocht de naam voor 200.000 gulden aan A. Pit Beheer. Op 25 oktober nam Alba (Albeco Nederland II) in Den Haag de onderneming met de handelsnaam over van Pit Beheer. Een week later verhuisde Albeco naar Albeco Europe in Luxemburg. Al deze bedrijven waren eigendom van Lagerwaard. De curator heeft deze transacties nietig verklaard en houdt oprichter A. Lagerwaard, adviseur A. Wielaard, directrice W. Cornelis, hoofd beleggingen M. Janssen, Blees Vastgoed en Albeco Europe aansprakelijk voor wanbeleid. Dat geldt ook Burlington Finance, dat samen met Lagerwaard de directie voerde over Albeco Europe. Verder heeft Overes aangifte gedaan van overtreding van de faillissementswet.