Ziekenhuis helpt 150 tot 200 vrouwen niet

ZOETERMEER, 27 NOV. De afdeling verloskunde en gynaecologie van 't Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer behandelt tot 1 januari alleen nog patiënten die spoedeisende hulp behoeven. Nieuwe patiënten worden niet geholpen.

De gynaecologen hebben tot de maatregel besloten omdat het budget voor het aantal behandelingen zoals dat was afgesproken met directie en zorgverzekeraar voor dit jaar is overschreden. Op 15 november heeft de maatschap gynaecologie aan de huisartsen in Zoetermeer een brief geschreven met het verzoek om bij voorkeur geen spoedeisende gevallen meer door te verwijzen.

“We willen met deze maatregel een signaal afgeven”, zegt gynaecoloog J. van Zijl. “We hadden ook met vakantie kunnen gaan. Dan waren de wachttijden langer geworden en had er geen haan naar gekraaid. Volgens de raamovereenkomst mogen we in geval van dreigende overschrijdingen van het budget 'temporiseren'. Maar we vinden dat de overheid en de verzekeraar snel tot overeenstemming moeten komen.”

In de zogeheten raamovereenkomst voor dit jaar tussen specialisten, ziekenhuisdirectie en zorgverzekeraar was een paragraaf opgenomen over een mogelijke groei van het aantal behandelingen met drie à vier procent, maar de financiering daarvan door de rijksoverheid is nog niet rond. Het conflict spitst zich toe op het wel of niet toelaten van een extra formatieplaats in de maatschap.

Deze week zou overleg plaatsvinden tussen de zorgverzekeraar, Nuts Verzekeringen, en het ministerie van VWS. De directie van het ziekenhuis hoopt dat door de uitkomst van het overleg binnen enkele weken de patiënten weer geholpen kunnen worden. Een woordvoerder van Nuts Verzekeringen noemt de actie van de gynaecologen “voorbarig en niet volgens de procedures”. Ook vindt de verzekeraar het “jammer” omdat er onrust onder patiënten is ontstaan.

Het aantal behandelingen verloskunde en gynaecologie in Zoetermeer heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. De wachttijden bedragen normaliter ongeveer twee à drie weken. Er zullen volgens de gynaecologen ongeveer 150 tot 200 vrouwen niet geholpen kunnen worden.

Volgens Van Zijl gaat het om niet-spoedeisende hulp zoals sterilisatie of behandeling van menstruatieproblemen. Van Zijl: “We vinden het niet leuk om dit te doen. De patiënten worden nu verwezen naar ziekenhuizen in de buurt. Het is alsof Albert Heijn om drie uur 's middags zegt: alle klanten moeten de rest van de dag maar naar de C1000. Dan denken de klanten: ga de boom in, we gaan voortaan altijd naar de C1000. Daarom hopen we dat de zaak snel wordt opgelost.”

De woordvoerder van de directie van 't Lange Land Ziekenhuis zegt dat het misschien wenselijk zou zijn geweest de problemen iets anders aan te pakken dan nu is gebeurd maar wel begrip te hebben voor de actie.

De Tweede-Kamerfractie van de SP heeft over de kwestie vragen gesteld aan minister Borst (volksgezondheid).