Winkelsluiting

Gemak dient de mens, zegt een niet zo sympathiek spreekwoord. De verruiming van de openingstijden van winkels lijkt op dit spreekwoord aan te sluiten, maar heeft ook een ongewenst effect waarover de overheid zich ook niet druk maakt: de extra aanslag op ons milieu.

Wanneer winkels en groot-winkelbedrijven langer open zullen zijn, moeten we verwachten dat er veel meer energie zal worden gebruikt: 's winters voor de verwarming en verlichting, 's zomers eveneens voor de verlichting, maar ook voor de airconditioning. Verder valt te verwachten dat in navolging van de langer doorgaande particuliere verkeersstroom, ook het openbaar vervoer zich aan de veranderde situatie zal aanpassen. Natuurlijk, er komt werkgelegenheid bij (winkelpersoneel, parkeerwachters, enz.) maar verondersteld mag worden dat de kosten worden gedeponeerd bij het milieu en de energierekening.

De overheid zou er goed aan doen om bij wetsvoorstellen met dreigende milieueffecten, eerst een milieu-effectrapportage te laten verrichten. Ik voorspel dat dan zal blijken dat het zogenoemde gemak zelden het milieu dient.

    • A.C.M. Rietveld