Wijers wil fusie van dagbladen ongemoeid laten

ROTTERDAM, 27 NOV. Minister Wijers van economische zaken zal de overname van de Dagbladunie (uitgever van onder meer NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad) door Perscombinatie (Trouw, Parool en Volkskrant) niet aanmelden bij de Europese mededingingsautoriteiten. De overname past binnen de code die dagbladuitgevers onderling hebben afgesproken en Wijers zou het “onjuist” vinden die regeling “te onkrachten”.

Wijers zegt dit in een interview met De Telegraaf van afgelopen zaterdag. De code staat fusies toe zolang een krantenuitgever niet meer dan een derde van de totale dagbladenmarkt in handen krijgt. De nieuwe krantenonderneming blijft daar net onder. Wijers toonde zich eerder bijzonder kritisch ten opzichte van het feit dat vijf van de zes landelijke dagbladen in handen van één uitgever komen.

Een regering van een Europees land heeft de mogelijkheid ongewenste machtsconcentraties te laten beoordelen door de Europese Commissie. Wijers deed dat in het geval van de Holland Media Groep, waarin RTL, Veronica en Endemol participeren. In het interview zegt Wijers dat hij in dit geval de persfusiecode wil volgen omdat hij het “bestuurlijk onjuist” vindt een door een vorig kabinet geaccepteerde regeling te negeren.

De minister zal zich minder soepel opstellen tegenover het prijzenkartel dat de in de NDP verenigde dagbladen in stand houden. Kartels zijn bij wet verboden, maar branches hebben de mogelijkheid ontheffing van dat verbod te vragen, hetgeen de NDP ook heeft gedaan. De aanvraag is nog in behandeling, maar Wijers noemt een ontheffing “niet zo waarschijnlijk”. “De NDP zal zelf met zeer zwaarwegende argumenten moeten komen om een ontheffing te rechtvaardigen”, zo zegt Wijers.

Directeur mr. J. Gast van de NDP houdt in een reactie vast aan het belang van de prijsafspraken die “de diversiviteit en de pluriformiteit van de pers ondersteunen”. Volgens Gast is staatssecretaris Nuis van OCW die mediabeleid in zijn portefeuille heeft het met de NDP eens. Wijers en Nuis zullen gezamenlijk een advies uitbrengen aan de commissie economische mededinging die over de ontheffing moet beslissen. Volgens een woordvoerder van Economische zaken moet dat advies, dat door de commissie meestal wordt opgevolgd, voor het einde van het jaar uitgebracht zijn.

Bij het ministerie van OCW was niemand beschikbaar om te reageren op de uitlatingen van Wijers. Vooruitlopend op onderhandelingen zei Gast vanmorgen dat als de prijsafspaken verboden worden, hij in ieder geval wil dat de BTW op abonnementen (6 procent) en op advertentie-inkomsten (17,5 procent) afsgeschaft wordt. Op 8 december spreken Wijers, Nuis en de NDP over de problematiek.