Uitslag Iers referendum voorgelegd aan rechter

ROTTERDAM, 27 NOV. Tegenstanders van echtscheiding in Ierland gaan in beroep bij het Hooggerechtshof tegen het referendum van afgelopen weekeinde, op grond waarvan echtscheiding voortaan is geoorloofd. De voorstanders van echtscheiding wonnen met een marge van 9.000 stemmen het referendum over het grondwettelijke recht om opnieuw te trouwen.

Volgens de tegenstanders is de overwinning van de ja-stemmers met 50,3 procent onrechtmatig, omdat de Ierse regering een miljoen gulden heeft besteed aan het voeren van campagne voor legalisering van echtscheiding. Tien dagen geleden oordeelde het Ierse Hooggerechtshof dat de regering geen belastinggeld mag gebruiken voor de campagne, maar het bedrag was toen al uitgegeven. Volgens de tegenstanders is de regeringscampagne, gezien de smalle marge van de overwinning, beslissend geweest voor de uitkomst van het referendum.

In het vorige referendum over echtscheiding, in 1986, stemde nog 63 procent van de Ieren tegen wijziging van de Ierse grondwet die echtscheiding verbiedt. Scheiden van tafel en bed was in Ierland wel mogelijk - 80.000 Ieren leven gescheiden - maar hertrouwen tot dusver niet.

De Ierse regering stond in haar pleidooi om gescheiden mensen een 'tweede kans' te geven, recht tegenover de invloedrijke katholieke kerk die uitgaat van het principe dat het huwelijk door God gegeven en onverbreekbaar is. De overwinning van de ja-stemmers wordt gezien als een teken dat de katholieke kerk in Ierland, waar nog altijd meer dan tachtig procent van de bevolking iedere zondag naar de kerk gaat, aan invloed verliest. De vele seksschandalen met priesters die de laatste jaren naar buiten zijn gekomen, hebben de kerk ook geen goed gedaan. De woordvoerder van de katholieke kerk, bischop Thomas Flynn, zei gisteren dat hij de “wil van het volk” accepteert.