Stekelenburg: basisuitkering van 900 gulden

ZUTPHEN, 27 NOV. De vakcentrale FNV wil een basisuitkering in de sociale zekerheid invoeren. Over vijftien jaar moet iedereen die geen betaalde baan heeft, recht hebben op een uitkering van 900 gulden per maand.

Dit zei FNV-voorzitter J. Stekelenburg zaterdag bij de lustrumviering van GroenLinks. De FNV wil stapsgewijs naar dit bedrag, de helft van het minimumloon, toewerken. Over enkele weken presenteert de vakcentrale haar plan, waarvan de huidige belastingvrije som voor de inkomstenbelasting het fundament vormt. Dit is het bedrag waarover iemand met een inkomen geen belasting hoeft te betalen. De FNV wil geen vermogenstoets aan de basisuitkering koppelen. Ook telt het inkomen van de partner niet mee. Dat is nu, bij de belastingvrije som, wel het geval.

“Ik weet ook wel dat de basisuitkering niet voldoende is om van te leven”, zei Stekelenburg, “maar er komen nog allerlei toeslagen bovenop”. Stekelenburg zei met nadruk dat de FNV geen basisinkomen wil, een inkomen dat de overheid iedereen garandeert, ongeacht de vraag of iemand een betaalde baan heeft. “Mensen moeten zich tot het uiterste inspannen om hun economische zelfstandigheid zelf te bewerkstelligen”, zei Stekelenburg.

Volgens de FNV-voorzitter moet het sociale zekerheidsstelsel meer dan nu het geval is, nadrukkelijker inzetten op terugkeer naar het arbeidsproces. Het streven naar economische zelfstandigheid moet centraal staan. “We willen daarom niet al te kwistig zijn met ontheffing van de sollicitatieplicht”, aldus Stekelenburg.

Binnen de FNV wordt al enige tijd gediscussieerd over de invoering van een basisuitkering. Drie beleidsmedewerkers van respectievelijk de AbvaKabo, de Industriebond en de Voedingsbond hebben een nota geschreven waarin de basisuitkering van 900 gulden wordt gepresenteerd. Boven deze basisuitkering komt nog een aparte uitkering wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Daarbovenop komen nog individuele regelingen.

Stekelenburg sloot zich zaterdag aan bij het streven van GroenLinks naar een 32-urige werkweek. “Dat willen wij aan het begin van de volgende eeuw hebben bereikt.” Voordat het zover is, moet volgend jaar de 36 urige werkweek zijn bereikt. “Die 36 uur, bij voorkeur verdeeld over 4 dagen, staat centraal in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ondanks de weerstand van dinosaurussen als Philips topman Timmer.”

Als 'tegenprestatie' accepteert de vakcentrale flexibilisering van arbeidstijden. De voorstellen van de vakbond komen voort uit het streven naar volledige werkgelegenheid. “Daar nemen we geen afscheid van, we vullen het wat anders in”.