Steden

In het artikel 'Heel Nederland wil het weiland in' (NRC Handelsblad, 16 november), zegt hoogleraar volkshuisvesting H. Priemus dat een miljoenenstad geen kans van bestaan heeft zolang bedrijven en projectontwikkelaars een voorkeur hebben voor het weiland als vestigingsplaats

Dat het Tweede-Kamerlid A.Th. Duivesteijn dit bestrijdt door te stellen dat concentraties van bedrijvigheid vanzelf aan elkaar zullen groeien, kan ik van harte onderschrijven. Doch, van het voorbeeld dat hij geeft van het almaar uitdijende Los Angeles als zijnde nastrevenswaardig word ik niet vrolijker. Een dergelijke metropool heeft niets meer van doen met onze karakteristieke Europese steden waarin het accent ligt op de bruisende en knusse binnensteden. Het gevaar bestaat dat stadscentra verworden tot speelbal van de markt en tenslotte ten onder gaan.

De kracht van 'onze' steden ligt in de bonte mengeling van functies en, in steeds grotere mate, van culturen. Daar moeten we zuinig op zijn. Met Amerikaanse steden zoals Los Angeles als afschrikwekkend voorbeeld.

    • Hotze Hofstra