Lafontaine herstelt Schröder in ere

BONN, 27 NOV. Ruim een week na zijn verrassende verkiezing als SPD-voorzitter heeft de Saarlandse premier Oskar Lafontaine aangekondigd dat hij Gerhard Schröder, de minister-president van Nedersaksen, in eer wil herstellen als eerste economische woordvoerder van de partij. Schröder was eind augustus wegens aanhoudende kritiek op de economische koers van de SPD uit die functie verwijderd door de vorige SPD-voorzitter, Rudolf Scharping.

De pragmatische Schröder, aan wie wordt verweten dat hij met zijn kritiek op Scharping diens 'demontage' had beoogd en zijn val op het SPD-congres van eerverleden week had ingeleid, moet de leiding krijgen van een soort permanent SPD-forum voor de economische politiek. Lafontaine wil Schröder bovendien weer in het presidium (dagelijks bestuur) van de SPD opnemen, nadat hij twee weken geleden door het partijcongres slechts als 'bijzitter' was gekozen in het (veel grotere) algemeen bestuur.

Dat Lafontaine niet van plan lijkt zich nog veel aan te trekken van Scharping, die fractieleider in de Bondsdag is gebleven, valt ook op te maken uit zijn voorkeur voor de Hamburgse burgemeester Henning Voscherau als eerste financiële woordvoerder van de partij, een functie die Lafontaine zelf had onder Scharping. Voscherau gold het afgelopen jaar niet alleen als criticus van Scharping, maar zou aan diens vervanging op het partijcongres meegewerkt hebben door achter de schermen namens de zogeheten SPD-Nordschiene (Hamburg, Bremen, Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein) ten gunste van Lafontaines verkiezing te opereren. Naar het vanmorgen in de Frankfurter Allgemeine heet zou Lafontaine ook zijn co-voorzitterschap van de voor wetgeving belangrijke bemiddelingscommissie tussen Bondsdag en Bondsraad aan Voscherau willen laten. In deze commissie moeten compromissen worden gezocht als de SPD-meerderheid in de Bondsraad (de Duitse Eerste Kamer) wetsvoorstellen afwijst die door de regeringsmeerderheid in de Bondsdag aangenomen zijn. Waar Lafontaine de SPD weer meer als een 'linkse' partij wil laten optreden, en daarvoor ook die meerderheid in de Bondsraad wil gebruiken, zou Voscherau dan dus een extra belangrijke partijtaak toevallen. Het SPD-bestuur moet in een vergadering op 11 december op voorstel van Lafontaine over de toekomstige rollen van Schröder en Voscherau beslissen.

Lafontaine heeft intussen een voor overmorgen afgesproken gesprek met de fractieleider van de PDS in de Bondsdag, Gregor Gysi, moeten afzeggen omdat de Franse president Chirac hem voor woensdag in Parijs heeft uitgenodigd. Dat komt Lafointaine misschien ook wel goed uit. Want na zijn verzekeringen dat hij een toekomstige Duitse regeringscoalitie van SPD en Groenen prefereert, al dan niet door de PDS 'gedoogd', waarschuwen niet alleen de CDU/CSU en de FDP voor zo'n 'Volksfrontmodel' maar is er ook kritiek uit de rechtervleugel van de SPD te horen. Meer nog: Joschka Fischer, fractieleider en grote man van de Groenen, houdt Lafontaine openlijk voor dat verkiezingen in Duitsland in het 'midden' worden gewonnen en dat er “links van het midden” geen meerderheid te behalen valt.

    • J.M. Bik