Joegoslavische dinar gedevalueerd

BELGRADO, 27 NOV. Joegoslavië (Servië en Montenegro) heeft de nationale munt, de dinar, met ingang van gisteren met 69,7 procent gedevalueerd. De nieuwe officiële koers is 3,30 dinar per Duitse mark en 4,65 dinar per dollar.

Per 1 januari 1994 was de dinar in een verhouding van één op één gekoppeld aan de Duitse mark, maar op de zwarte markt was de koers inmiddels fors gedaald. De devaluatie van de dinar brengt de munt op het peil van wat er op de zwarte markt voor werd neergeteld.

De devaluatie is onderdeel van een serie van maatregelen die verband houden met de opheffing van de internationale economische sancties tegen Joegoslavië, die begin 1992 werden ingesteld. Tot de opheffing werd besloten na de totstandkoming van een vredesovereenkomst voor Bosnië vorige week.

De invoerrechten zijn verlaagd van twee procent voor grondstoffen, onderdelen en geneesmiddelen tot maximaal 30 procent voor luxe artikelen.

De export is vrijwel volledig vrijgegeven. Voor slechts twee procent van de goederen is nog een uitvoervergunning nodig. Bij de import is nog voor veertien procent een vergunning vereist tegen 25 procent tot nu toe.

Volgens de president van de Joegoslavische centrale bank, Dragoslav Avramovic, zijn er voldoende deviezenreserves om de koers van de dinar op peil te houden. Andere voorstellen die Avramovic had geopperd, waaronder een privatiseringsprogramma, een vrijer regime voor directe buitenlandse investeringen in Joegoslavië en een grotere autonomie voor de centrale bank, maken geen deel uit van de dit weekeinde door de regering genomen maatregelen.

De internationale economische sancties hebben een verwoestend effect gehad op de Joegoslavische economie. Ruim de helft van de industrie van het land draait niet. Volgens schattingen is een derde van de beroepsbevolking, rond 700.000 mensen, werkloos.

De inflatie in Joegoslavië, die in december 1993 - voor de koppeling aan de D-mark - 300 procent per maand bedroeg, is inmiddels gedaald, maar bedraagt nog steeds 120 procent per jaar.(AP, Reuter)