Hervormde Kerk

'Niets houdt Hervormde Kerk nog bijeen', staat er boven een artikel (NRC Handelsblad, 18 november).

Deze kop kan niet de conclusie zijn van de gehouden discussie. “In de Hervormde Kerk spelen”, zo werd in een stelling geformuleerd, “tegelijkertijd het 'geding om de waarheid' en het 'gevecht om de ruimte'. Deze tweeslag schept de verbondenheid en de spanning die we met elkaar ervaren.” En weliswaar had dit eerste kerkelijk gesprek een open einde, maar “het kàn kennelijk”, zoals ds. Luttikhuis van Leiderdorp constateerde. En het is toch ook niet niks als de 'orthodoxe' prof.dr. F.G. Immink, hoogleraar praktische theologie in Utrecht, zich herkent in datgene wat de 'vrijzinnige' ds. Taco Noorman uit Rotterdam naar voren bracht op de vraag: “Wat dunkt u van de Christus?”

    • Etsko B. Veldkamp