H.A. Christern

Als gevol van terugtreden van H.A. Christern als voorzitter van de raad van commissarissen van Brouwer Groep, Delft, een groep van grafische bedrijven gespecialiseerd in de produktie van tijdschriften en reclamedrukwerk, is de samenstelling van de raad als volgt gewijzigd.