Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Gebrek aan interesse in technische natuurkunde

EINDHOVEN, 27 NOV. De hbo-opleiding technische natuurkunde 'dreigt te verdampen' door teruglopende belangstelling van studenten en beperking van de financiële middelen. Om de studie aantrekkelijker te maken, zouden studenten in het eerste jaar moeten worden gevrijwaard van de dwang voldoende studiepunten te behalen om hun beurs te behouden.

Dit schrijft een visitatiecommissie die de kwaliteit van de studie technische natuurkunde in het hoger beroepsonderwijs (hbo) heeft onderzocht. Vanmiddag werd het eindrapport aangeboden aan voorzitter dr. A. van der Hek van de HBO-Raad, de vereniging van hogescholen. De voorzitter zegde toe het rapport te gebruiken bij de voorbereidingen voor een 'actieplan techniek', dat de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de technische hbo-opleidingen moet vergroten.

De opleiding technische natuurkunde vervult een spilfunctie bij de vernieuwing van de technische sector van de vijf hogescholen. De visitatiecommissie looft de kwaliteit van de opleiding, maar zij heeft zorgen over de toekomst. Niet alleen de belangstelling loopt terug, ook het voorstel van staatssecretaris Nuis (onderwijs) hbo-studenten met een mbo- en vwo-diploma nog maar drie in plaats van vier jaar te laten studeren, bedreigt de toekomst van deze opleiding. Het studieprogramma, dat nu voldoet aan de eisen van de industrie, is niet in drie jaar met goed gevolg voltooien, schrijft de commissie.

Ongeveer 1000 studenten volgen een hbo-opleiding technische natuurkunde. Zij kunnen de studie volgen aan de hogescholen in Eindhoven, Enschede, Heerlen, Rotterdam en Rijswijk. Veel studenten vinden een baan bij onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen in de industrie. Deze banen worden niet of nauwelijks opgevuld door andere opgeleiden.