Faillissement VS

BBC-commentator Alistair Cooke behandelde laatst op zijn gebruikelijke, voortreffelijke wijze het conflict over de Amerikaanse staatsfinanciën.

Terecht sprak hij enigszins spottend over de dagbladen die met sensationele koppen aandacht trokken met de term 'bankruptcy', waarvan in feite geen sprake is. Hij legde uit, dat het eigenlijk ging over een conflict tussen Clinton en de republikeinen over de goedkeuring van de wetsvoorstellen (approppriations), die nodig zijn om nieuw geld voor het begrotingsjaar '96 te mogen uitgeven.

Tot mijn spijt zie ik dat NRC Handelsblad van 13 november zowel op de voorpagina als binnenin, het woord 'faillissement' bezigt. Dit zou van toepassing kunnen zijn indien de banken of de beleggers de staat geen verder krediet zouden willen toestaan. Daar is geen sprake van. Er zijn wetten die een bepaalde grens stellen aan het nemen van voorschotten zolang de volksvertegenwoordiging de nieuwe begroting niet heeft goedgekeurd.

Niemand twijfelt eraan dat men het daar tenslotte over eens wordt, maar vóór een verkiezingsjaar worden dit soort zaken nu eenmaal op de spits gedreven.

De term 'faillissement' is nog meer misplaatst in een Nederlandse dan in een Amerikaanse of Engelse krant omdat in procenten gerekend de staatsschuld in verhouding tot het nationaal produkt in Nederland nog altijd aanmerkelijk hoger is (78 procent) dan in de USA of in Groot-Brittannië.

    • V.L.A. van der Willigen