Drs. R.H. Bakker

Drs. R.H. Bakker (46) is met ingang van 1 maart 1996 benoemd tot van VNU Business Publications Ltd te Londen. Hij zal daar W. de Wit opvolgen die ingaande 1 april 1996 is benoemd tot directeur van Uitgeverij Spaarnestad te Haarlem. Bakker is nu vice-president van PSMI Inc, waartoe de Nederlandse uitverij van medische vakbladen Bugamor behoort.