Dogmaverklaring

Op veel klein-seminaries, waar vroeger jongens (zonder meisje) zich gedurende zes jaar voorbereidden op de hogere studies voor het priesterschap, werden declamatielessen gegeven. Deze dienden echter niet om, wanneer één van hen tot paus zou worden gekozen, een eventuele dogmaverklaring ex cathedra te kunnen 'declameren' (NRC Handelsblad, 20 november).

Voor het laatst proclameerde een paus een dogma - niet in 1854 - maar op 1 november 1950, toen Pius XII na langdurige voorbereiding de sinds vele eeuwen door de gelovigen aanvaarde waarheid van Maria's lichamelijke ten hemelopneming tot geloofsdogma verklaarde.

    • J. Roodbol