De juiste weg

Iedereen verwacht van financiële bedrijven dat die de juiste weg naar de oplossing van een probleem wijzen. Zelfs wanneer dit niet strookt met de doelstelling (produkten verkopen) van zo'n bedrijf. Twee lezers signaleerden een misstap.

“In 1988 heb ik mij laten verleiden tot een Ohra Australische dollargarantiepolis die over 12 jaar 67.226 dollars uitkeert. In dat jaar stond de dollar op 1,60 en bedroeg die uitkering, omgerekend, 107.561 gulden. Dat is 47.561 meer dan de inleg van 60 duizend gulden; 12 premies van 5.000 gulden. De koers daalde echter tot circa 1,20 nu. In het jaar 2000 komt de uitkering dus 26.890 gulden lager uit op 80.671 gulden, als de koers 1,20 blijft”, schrijft een lezeres uit Leiden.

Die lagere dollar irriteert haar en daarom belt ze Ohra (die werkt zonder tussenpersonen) met de vraag of het beter is te stoppen of minder te betalen. De verzekeraar reageert afwerend en komt met een schriftelijke toelichting waar zij niet wijzer van wordt. Alles kan, maar niet zonder extra kosten. Dit is een verzekering die belastingvrij uitkeert en daardoor moeten verzekerden zich aan (fiscale) regels houden. Gevolg: ergernis. Terecht?

De reactie van de verzekeraar is begrijpelijk: Ohra verkoopt verzekeringen en is geen adviseur, zoals een onafhankelijke tussenpersoon. Je kiest vrijwillig voor een constructie met garantie-kapitaal in een vreemde valuta, met de voordelige (meer rente) en nadelige (koers) risico's die er bij horen.

Wat nu? Stoppen, minder premie betalen of gewoon doorgaan? Spijtoptanten wentelen de psychologische gevolgen van hun beslissing graag af op anderen door achteraf, en niet van te voren, advies te vragen. In dit geval kan niemand adviseren, omdat de dollarkoers in het jaar 2000 niet te voorspellen is. Bovendien zijn er al 8 van de 12 premiejaren verstreken en heeft mevrouw de premies niet dringend nodig voor iets anders. Premievrij maken bespaart weliswaar 20 duizend gulden premie (4 x 5.000) maar verlaagt de (dan wèl belaste) slotuitkering met 23.702 en kost dus 3.702 gulden. Gewoon doorgaan lijkt, los van de dollarkoers, het goedkoopste alternatief.

Een financiële adviseur uit Breda licht deze zin uit een reclamebrief: “Als u snel reageert, bent u nog op tijd om te profiteren van een belastingbesparing tot ƒ 6.760,80 op uw aangifte over 1995. Met de Postbank Koopsompolis regelt u tegelijkertijd een gegarandeerd kapitaal, waarmee u later uw pensioen kunt aanvullen. Onder de huidige wetgeving kunt u nog gebruik maken van deze aftrek als u vóór 1 januari 1996 een éénmalige bijdrage stort voor een pensioenplan.”

De laatste zin suggereert dat de aftrek niet is toegestaan als men na 1 januari betaalt. Niet juist, want betalingen van vóór 1 juli 1996 zijn gewoon aftrekbaar voor 1995. Een medewerker van de bank beaamde dit: 'Maar we stellen het zo omdat een heleboel mensen graag vóór 1 januari willen betalen in verband met de vermogensbelasting.' Bij die opmerking zet de adviseur deze vraagtekens: Hoeveel mensen betalen vermogensbelasting? Niet zó veel. Waarom een lijfrenteverzekering, wanneer ze die belasting wèl betalen?

Ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) leek vorige week van het rechte pad af te wijken. Een bureau uit Amsterdam wil een netwerk van makelaars opzetten en wedijveren met de NVM-makelaars. Verzekeraar Centraal Beheer beloofde de Match Makelaars miljoenen guldens aan steun. Die gingen aan de slag, totdat Centraal Beheer werd teruggefloten door de top van het Achmea concern (Avéro, Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Staal Bankiers). Waarom? Dat bleek donderdag tijdens het kort geding van de makelaars tegen Achmea en Centraal Beheer, om zich te verzekeren van de beloofde steun.

De Achmea-top meent dat de NVM-makelaars minder hypotheken bij hen aan zullen brengen wanneer Centraal Beheer de concurrentie steunt. De NVM onkent de suggestie Achmea onder druk gezet te hebben. Waarom die ontkenning? In het zakelijke verkeer wordt er immers altijd en overal gedrukt? Wellicht hierom.

Een makelaar probeert voor zijn opdrachtgever (zoals de koper van een huis) een gunstige prijs te maken. Verzorgt hij tevens de hypotheek, wat veel voorkomt, dan mag de koper ook op dit punt een gunstig voorstel verwachten. Maar stel, zeker is het niet, dat NVM-makelaars geen zaken 'mogen' doen met dochters van Achmea èn dat die nou net de beste hypotheken bieden, dan krijgen kopers geen offerte van de beste aanbieder. Zo wijst die makelaar zijn cliënt niet juiste weg en is de positie van de onafhankelijke makelaar (hoewel het gaat om hypotheken) enigszins in het geding. Daarom ontkent de NVM met nadruk pressie te hebben uitgeoefend.

    • Adriaan Hiele