D66: collegialiteit in coalitie ontbreekt

DEN HAAG, 27 NOV. D66-fractievoorzitter Wolffensperger heeft de coalitiepartners VVD en PvdA gewaarschuwd snel meer saamhorigheid en collegialiteit aan de dag te leggen binnen de paarse coalitie.

Tijdens een congres van zijn partij in Lelystad zei Wolffensperger zaterdag: “Als de coalitiepartners daar niet toe bereid zijn dan kan ook bij ons het roer om.” Hij liet doorschemeren dat ook D66 met behulp van de oppositie meerderheden kan creëren in de Kamer. “Wat PvdA en VVD kunnen, kunnen wij ook en misschien nog wel beter.”

De fractievoorzitter meent dat zijn partij het afgelopen jaar wat minder uit de verf is gekomen. D66 heeft volgens hem erg veel geïnvesteerd in de verhoudingen binnen de coalitie. De partij wilde dit kabinet immers al jaren, terwijl PvdA en VVD grote ideologische verschillen moeten overbruggen. “We hebben VVD en PvdA veel ruimte gegeven om hun achterbannen tevreden te houden, en zelf weinig ruimte opgeëist”, aldus Wolffensperger.

Aan die grootmoedigheid komt echter nu een eind, kondigde de D66-voorman aan. VVD en PvdA moeten duidelijker gaan investeren in de verhoudingen binnen de coalitie en hun afstandelijkheid niet te ver voeren. “We moeten oppassen dat de cultuur van het dualisme geen schade toebrengt aan de coalitie.”

Het voortdurende verwijt dat D66 onduidelijk is, wil Wolffensperger niet meer horen. Zeker niet van het CDA, want voorlopig heeft fractievoorzitter Heerma nog geen oppositie van betekenis weten te voeren tegen het kabinetsbeleid, aldus Wolffensperger.

Hij nam ook de VVD op de korrel. Die partij lijdt volgens Wolffensperger aan “verbale overmoed”. Zij roept te vaak dat de VVD het zonder D66 ook wel kan. “Ik denk ook wel eens: paars II zonder de VVD, dat lijkt me wel wat”, aldus Wolffensperger. “Maar ik houd dat voor me, want zulke speculaties doen afbreuk aan de loyaliteit die binnen een coalitie even nodig is als een regeerakkoord.”

Wolffensperger haalde uit naar VVD-minister Jorritsma (verkeer en waterstaat). Die doet volgens hem veel te weinig aan het fileprobleem. “Wij hadden van deze minister meer daadkracht verwacht”, aldus Wolffensperger.

Volgens VVD-senator Wiegel kan de huidige nervositeit binnen D66 een bedreiging zijn voor de coalitie. D66 verkeert als partij duidelijk in een onzekere situatie en zit in de coalitie toch een beetje tussen PvdA en VVD ingeklemd, zo zei Wiegel gisteren voor het Radio 1-Journaal.

De leden van D66 riepen de Tweede-Kamerfractie zaterdag op zich harder op te stellen tegenover de coalitiegenoten in het kabinet als het gaat om de staatkundige vernieuwing. Het kabinetsvoorstel voor invoering van een volksraadpleging en een ander kiesstelsel bevat volgens hen te veel concessies.