D. Molman

De raad van bestuur van VNU heeft het voornemen D. Molman (41) met ingang van 1 december te benoemen tot algemeen directeur van Admedia te Amstelveen. Hij volgt daar H.J. Hoijtink op die zijn functie ter beschikking heeft gesteld na een ernstig verschil van mening over het te volgen beleid.