C.J.P. Limburg

C.J.P. Limburg (34) is met ingang van 1 januari 1996 benoemd tot uitgeefdirecteur van Erasmus Press Kft te Budapest. Met ingang van dezelfde datum is G. Szabó benoemd tot financieel directeur van Erasmus Press.