Citaten

Overleg met jezelf doe je 's nachts in bed'.

Minister Van Mierlo in een Kamervergadering over uitzending van militairen voor vredesoperaties.

'Voor fazanten moet u eigenlijk bij Landbouw zijn'.

Minister De Boer van VROM bij de Kamerbehandeling van haar begroting.

'Als we alles terugbrengen naar een simpele schuldvraag, dan kun je het beste het debat openen met een aantal blote baby's'.

Tweede-Kamerlid Duivesteijn (PvdA) bij dezelfde begrotingsbehandeling.