Aalscholvers (2)

Aalscholvers zijn terug van weggeweest. Door bestrijding en milieuverontreiniging waren ze begin jaren zestig bijna uitgestorven. Het aantal neemt al jaren echter niet meer toe en met de broedresultaten gaat het de laatste jaren zelfs slecht. Daardoor zal het aantal in de toekomst toch al afnemen. Bestrijdingsacties zijn niet alleen overbodig maar kunnen, zoals in Denemarken is gebleken, ook averechts werken. De aantallen werden niet kleiner, de vogels verspreidden zich alleen over een groter gebied.

Minister Van Aartsen heeft het imago van iemand die zich bij zijn besluitvorming laat leiden door de feiten en zich niet al teveel aantrekt van belangengroepen. Dat imago dreigt hij te verliezen door simpelweg toe te geven aan de ongefundeerde kreten van in het nauw gebrachte vissers.

    • H.H. Niesen
    • Stichting Kritisch Faunabeher