Aalscholvers (1)

Uit bericht 'Minister wil aalscholvers uit IJsselmeer weghalen' (NRC Handelsblad, 21 november), blijkt dat er door de vissers en door minister Van Aartsen nogal vreemd tegen een aantal zaken wordt aangekeken.

Aalscholvers zijn niet verantwoordelijk voor teruglopende vangsten van de vissers omdat zij nauwelijks paling nuttigen. Vissers daarentegen, veroorzaken nogal wat vis-sterfte door voor iedere kilo gevangen paling 10 kg dode bijvangst weg te gooien (bestaat er nog een andere tak in de voedselindustrie waarbij 1 kg vlees 10 kg onbedoelde dode dieren tot gevolg heeft?).

De vissers hebben de verkeerde zondebok gekozen en de minister zou dus niet op hun eisen aangaande verwijdering van de aalscholvers in moeten gaan. Het is absurd dat het voedsel voor de aalscholvers eerst door de vissers wordt weggevangen, waarop ze vervolgens roepen om 'verwijdering' van de aalscholvers. Zou het voor de visstand en de aalscholverstand niet beter zijn de minister en een aantal vissers te laten verdwijnen in plaats van de aalscholvers?

    • F. Kuik