Van der Valk

Het meest ergerlijke aan de affaire-Van der Valk is wel het Robin Hood-achtige karakter dat men eraan poogt te geven. Met een nauwkeurig geregisseerde operatie tracht men het “gesundes Volksempfinden” te mobiliseren ten faveure van de belaagde familie, die aldus tot ware volkshelden worden gebombardeerd. In dit plaatje passen natuurlijk ook de adhesiebetuigingen van personeel, het optreden van een voormalig voetbalcoach, etc.

Ach, bij zulke grote porties kruimige aardappelen met appelmoes tegen een schappelijk prijsje, wat betekenen dan wat administratieve onnauwkeurigheden, nietwaar? Met een hoog Jacobse en Van Es-gehalte wordt een beeld opgeroepen van de slimme ondernemer, die zich zoveel mogelijk te weer moet stellen tegen beperkende overheden en vakbonden.

Dit is dan wel heel jammer voor het overgrote deel van de Nederlandse ondernemers, die hun zaakjes keurig voor elkaar hebben. Blijkbaar wordt fatsoen in ondernemersland nu een wat verouderd begrip.

    • N. Samson