Nationale rijkdommen

Australië is het rijkste land ter wereld. De Australiër bezit gemiddeld 1,4 miljoen gulden aan rijkdommen.

Dit blijkt uit de studies 'Monitoring Environmental Progress' en 'Global Approach to Environmental Analyses' van de Wereldbank. Het rapportcijfer in deze studies wordt niet louter op financiële inkomsten gebaseerd. Ook andere menselijke hulpbronnen (zoals opleidingsniveau en levenverwachting), kapitaalgoederen (machines, transportmiddelen, gebouwen en overige infrastructuur) en natuurlijke hulpbronnen (olie & kolen, metalen & mineralen, water, bossen en landoppervlakte) zijn graadmeters. Met name de waardering van 'groene' natuurhulpbronnen zoals bossen, water en landoppervlakte is een belangwekkende vernieuwing in de waardering van nationale rijkdommen.

De Verenigde Staten (twaalfde met 705.000 gulden per hoofd), Duitsland (vijftiende met 670.000 gulden) en Nederland (negentiende met 635.000 gulden) - traditioneel landen met een hoog inkomen per hoofd van de bevolking - komen in de nieuwe rangschikking niet in de top-10 voor.

De Verenigde Arabische Emiraten, met een enorme olievoorraad, bekleden de negende plaats met 790.000 gulden per hoofd van de bevolking. Daarnaast staat Suriname op basis van zijn oerwouden (ongeveer viermaal de oppervlakte van de Nederland) en zijn bauxietvoorraad zelfs twee plaatsen hoger dan Nederland gerangschikt.

    • Diederik van Erven Dorens