Lafontaine

In het hoofdartikel naar aanleiding van de de verkiezing van Oscar Lafontaine tot voorzitter van de Duitse SPD (NRC Handelsblad, 16 november) wordt gesuggereerd dat deze in 1990 tegen de Duitse eenwording zou zijn geweest.

Dit berust op een misverstand. Lafontaine had de moed om aan te kondigen dat, in het geval hij gekozen zou worden tot Bondskanselier, hij de belastingen zou verhogen om de enorme kosten die de eenwording met zich zou brengen, te financieren. Voor de CDU van Helmut Kohl stond dit gelijk aan verzet tegen de eenwording. Voor een politicus is het zeer riskant om voor belastingverhoging te pleiten. Lafontaine verloor dan ook omdat niemand deze boodschap wilde horen. Hij heeft echter gelijk gekregen: kort na de verkiezingen werden, tegen eerdere beloftes in, de belastingen voor de eerste keer fors verhoogd. Wie niet horen wil moet maar voelen was kennelijk de boodschap die Kohl de kiezers alsnog wilde meegeven. Veel Duitsers zijn deze 'Steuerlüge' alweer vergeten. Van NRC Handelsblad verwacht ik een minder selectief geheugen.

    • Bart van Riel