J. Molenaar

De C. van der Meer-prijs voor medische ethiek is toegekend aan J. Molenaar, hoogleraar kinderchirurgie in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij krijgt de prijs van 5.000 gulden, omdat hij volgens de jury in zijn werk “duidelijk oog heeft voor de gevoelige ethische problematiek in de praktijk van de kinderchirurgie”.