Goya Fund wordt omgevormd tot rentegroeifonds

Het Goya Fund, dat belegt in Spaanse en Portugese aandelen, wordt omgezet in vastrentende beleggingen in guldens. Het krijgt de naam TG Rentegroei Fonds. Aandeelhouders van het fonds hebben dinsdag met dit voorstel ingestemd. Ze krijgen uit een pot van 7 miljoen gulden claims ter beschikking, die recht geven tot inschrijving op TG Rentegroei.