Circa 60 procent Ieren heeft gestemd

DUBLIN, 25 NOV. Ongeveer zestig procent van de Ierse bevolking heeft gisteren volgens een voorlopige schatting een stem uitgebracht in het referendum over de legalisering van echtscheiding in Ierland. Resultaten van het referendum over de grondwetswijziging zouden rond het middaguur bekend worden.

Bij een dergelijk referendum in 1986, toen de Ieren de legalisering van echtscheiding afwezen, bracht ook 60,5 procent van de Ieren zijn stem uit. Volgens voorstanders van de grondwetswijziging zijn vooral potentiele ja-stemmers onder de thuisblijvers.

Net als bij het vorige referendum, heeft ook nu de nee-stem op het laatste moment terrein gewonnen. Enkele maanden geleden was een ruime meerderheid voorstander van het amendement. Volgens de laatste opiniepeiling was nog slechts 45 procent vóór en 42 procent tegen het schrappen van het verbod op echtscheiding, terwijl 13 procent onbeslist was. De ja-stem heeft vooral steun in de stedelijke regio van Dublin en het overige oostelijke deel van Ierland; in het overwegend agrarische westen van Ierland wonen de meeste tegenstanders.

Tegenstanders vrezen dat het aantal huwelijken dat stukloopt door de introductie van echtscheiding zal toenemen. Scheiding van tafel en bed is in Ierland al mogelijk sinds 1989 - circa vier procent van de Ieren leeft gescheiden - maar opnieuw trouwen is op grond van het huidige artikel in de grondwet onmogelijk. Voorstanders van het amendement vinden dat Ieren na een slecht huwelijk een nieuwe kans moeten krijgen. Het amendement op de Ierse grondwet uit 1937 houdt in dat een nieuw huwelijk is toegestaan als echtelieden ten minste vier jaar gescheiden hebben geleefd en er geen vooruitzicht is op verzoening.

De rooms-katholieke kerk, die het huwelijk als een heilig en onverbrekelijk verbond beschouwt, staat recht tegenover de Ierse coalitieregering die niet wil dat Ierland met zijn wetgeving te ver achterblijft bij de rest van Europa.

Vice-premier en minister van buitenlandse zaken Dick Spring vroeg de Ieren een dag voor het referendum 'ja' te stemmen en daarmee “duizenden mensen de kans op een gelukkiger leven” te geven. De Ierse regering ligt onder vuur van het nee-kamp omdat een deel van de ja-campagne is gefinancierd met overheidsgeld. Het Ierse Hooggerechtshof oordeelde vorige week dat financiering van de ja-campagne met overheidsgeld onrechtmatig was.