Burgemeesters naar rechter bij staking politie

ROTTERDAM, 25 NOV. De korpsbeheerders zullen een kort geding aanspannen tegen de politiebonden als zij de aangekondigde stakingen komende week doorzetten.

Minister-president Kok toonde zich gisteravond na afloop van de ministerraad “heel bezorgd” over de stakingen. Kok is van mening dat minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken “alles gedaan” heeft om het arbeidsconflict te voorkomen. Zijn voorstellen ten aanzien van de onregelmatigheidstoeslag - waar het conflict tussen Dijkstal en de politiebonden om draait - “rechtvaardigt dit soort acties niet”, aldus Kok. De premier deed verder een beroep op de “verantwoordelijken bij de politie” om alles in het werk te stellen om escalatie te voorkomen.

De voorzitter van de raad van korpsbeheerders, burgemeester D'Hondt van Nijmegen, zei gistermiddag in Utrecht na ruggespraak met zijn collega's: “We hebben geconstateerd dat de acties in deze vorm gelijk staan aan stakingen. En dat mag bij de politie niet.” Als korpsen bijna een dag lang alleen noodhulp verlenen, is dat volgens D'Hondt niet acceptabel. “De politie moet normaal bereikbaar blijven, surveilleren, de verkeersveiligheid, de dienstverlening en hulpverlening garanderen.” D'Hondt kondigde aan dit weekeinde nog in overleg te treden met de bonden. “Dat zijn we fatsoenshalve en gezien de goede onderlinge relatie verplicht.”

Gisterochtend kondigden de bonden aan dat vanaf donderdag telkens vier politieregio's tussen acht uur 's ochtends en zes uur 's avonds het werk zullen neerleggen. Hoe lang de acties duren en welke taken men nog wel blijft vervullen, laten de bonden aan de desbetreffende regio's over. Ook werden de leden opgeroepen wekelijks op donderdag zo min mogelijk bekeuringen uit te schrijven. In het eerste weekeinde van december zal de politie ook geen assistentie verlenen bij voetbalwedstrijden van de PTT-Telecompetitie. Acties om het verkeer te hinderen, waar eerder sprake van was, zijn voorlopig van de baan.

Binnenlandse Zaken wil geen commentaar geven op de acties. Een woordvoerder stelde dat het een zaak is tussen de bonden en de korpsbeheerders. De hoofdcommissarissen van de regiokorpsen, die de burgemeesters in dezen adviseren, waren gistermiddag voor het merendeel op recepties, in vergadering of anderszins onbereikbaar. Volgens de Friese korpschef Van Brakel, wiens korps volgens de huidige plannen vrijdag in staking gaat, zitten de korpschefs in “een moeizame positie tussen hun verantwoordelijkheid voor de politiezorg in hun regio en het personeel”. “Maar uiteindelijk krijgt dan de politiezorg de voorrang”, waarschuwt Van Brakel. “Het probleem met dit soort acties is dat de bonden gemakkelijk de geest uit de fles halen, maar hem er maar moeilijk weer in krijgen.”