Bedrijven gaan scholen sponsoren

ROTTERDAM, 25 NOV. Bedrijven proberen steeds openlijker kinderen aan zich te binden door middelbare scholen en basisscholen te sponsoren. Ondernemingen betalen tegenwoordig niet alleen computers, maar financieren ook lokalen in de school, kantines, sportdagen en feesten. Bij wijze van sponsoring adverteren ze op speciale advertentieborden in school, delen ze proefmonsters uit, geven ze workshops of ontwikkelen ze lesmateriaal.

Veel scholen staan niet afwijzend tegenover deze zogeheten in school marketing. De reden daarvoor is dat de middelbare scholen volgend jaar in het kader van de autonomievergroting zelfstandig over hun volledige budget kunnen gaan beschikken ('lumpsum-financiering'). In 1998 volgen de basisscholen. Zoals rector A.A. van Rooijen van het katholieke Calscollege in Nieuwegein het formuleert: “Grosso modo moet ik 15 procent van mijn budget rondkrijgen met ouderbijdragen en commercie. Dit betekent dat ik vijf ton per jaar nodig heb van bedrijven die sponsoren.” Van Rooijen krijgt onder meer geld van een pensioenfonds dat naast de school is gevestigd. In ruil daarvoor wijzen schooldekanen de leerlingen op een interne opleiding bij het fonds.

Niemand beschikt over een overzicht van het aantal commerciële activiteiten op school. De vereniging van schoolleiders “geeft er geen prioriteit aan” en toezicht van het departement en de onderwijsinspectie ontbreekt. Richtlijnen voor commercie in school bestaan niet, aldus een woordvoerder van het ministerie van onderwijs. Niet “uit gemakzucht”, maar omdat de ervaring van het ministerie is dat scholen er over het algemeen “heel prudent” mee omspringen.

Een rondgang langs scholen en bedrijven levert een keur aan commerciële initiatieven op. Een kleine greep. Scholen plaatsen indoorreclameborden in ruil voor twee televisies of 1.200 gulden aan contanten. Albert Heijn gaat kantines beheren op middelbare scholen en Nike geeft workshops bij wijze van gymles. Er is lesmateriaal van het Centraal Brouwerij Kantoor voor het vak 'verzorging' in de eerste middelbare-schoolklassen. Om het pakket aan te prijzen begint de catalogus met de tekst 'Alcohol drinken kan op zijn tijd heel lekker zijn'. En in januari begint een spaarzegelactie Tools for Schools bij Texaco en Super: ouders kunnen zegels sparen voor een computer in de klas van hun kind.

Ook de organisaties van schoolbesturen hanteren geen beleid voor commercie op school. De katholieke en protestants-christelijk besturenbonden VBKO en PCO zijn, evenals de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, “zeer terughoudend” uit angst dat het bedrijfsleven invloed krijgt op het lesprogramma en de inhoud van het onderwijs.

    • Wubby Luyendijk