275 miljoen extra voor monumenten

DEN HAAG, 25 NOV. Het kabinet trekt 275 miljoen gulden extra uit voor de monumentenzorg. Dat heeft premier Kok gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie gezegd. Van 1997 tot en met 2000 wil staatssecretaris Nuis (cultuur) jaarlijks een bedrag van 50 à 60 miljoen gulden extra beschikbaar stellen bovenop de 85 miljoen die nu jaarlijks beschikbaar zijn. Omdat dat geld ook investeringen van gemeenten en particulieren zal bevorderen verwacht Nuis dat de achterstand in onderhoud en restauratie in 2000 met een miljard gulden zal zijn verminderd. Die achterstand is in totaal op een kleine 4 miljard gulden geraamd.

Met de gemeenten wordt een nieuwe regeling voor de verdeling van de gelden afgesproken. De bewindsman denkt daar komend jaar voor nodig te hebben. Vooruitlopende op die regeling wil hij in 1996 al een aantal “krepeergevallen” aanpakken, zoals de Onze Lieve Vrouwe Kerk, de Hervomde Kerk in Dronrijp, en het stadhuis van Gouda.

De 275 miljoen zullen via het Nationaal Restauratiefonds beschikbaar worden gesteld. Het NRF verstrekt niet alleen subsidies, maar kan voor de restauratiewerkzaamheden die niet worden gesubsidieerd ook gunstige leningen verstrekken.

Directeur Bert van Aken van De Telegraaf hield al snel twee scenario's over: een minderheidsaandeel in een consortium van banken en beleggers of toenadering zoeken tot een andere uitgever. De eerste optie viel af, want financiers zouden vroeg of laat van hun aandelen af willen, waarna De Telegraaf toch weer een monopolie verweten kon worden.