06-nummers

In een reactie op een stukje over Internet van Paul Scheffer, stelt R. Maarleveld (NRC Handelsblad, 16 november) de retorische vraag of Scheffer zijn telefoon afdankt “omdat een bovengemiddelde hoeveelheid contactgestoorden in de hoorn hijgt of ranzige 06-nummers draait”.

Hoewel het gebruik van het woord 'bovengemiddeld' impliceert dat veel niet contactgestoorden ook ranzige 06-nummers draaien, zullen talloze argeloze lezers menen dat deze nummers vooral door contactgestoorden gebruikt worden. Een naar stigma; niet lijdend aan contactarmoede - hoewel het schrijven van brieven aan de krant wellicht een andere suggestie wekt - is het veelvuldig gebruik van vooral de ranzigste nummers een enorme verrijking van mijn leven, ja zelfs van mijn vocabulaire. Of daardoor een betere wereld ontstaat weet ik niet. Maar ook gezonde mensen met contacten, of zieke mensen met gezonde contacten kunnen met plezier draaien.

    • Jeroen Schagen