'Wet medicijnprijs kost 2.500 banen'

UTRECHT, 24 NOV. De Nederlandse vereniging van de farmaceutische industrie (Nefarma), de organisatie van fabrikanten van geoctrooieerde geneesmiddelen, vreest dat rond 2.500 banen verloren gaan bij aangesloten bedrijven en toeleveranciers als gevolg van de mogelijke invoering van een prijzenwet voor geneesmiddelen. De wet zou per 1 januari van kracht moeten worden en voor een bezuiniging van 700 miljoen gulden moeten zorgen.

Nefarma baseert dat aantal van 2.500 banen op een marktonderzoek door het Nipo. Dat instituut heeft 38 directeuren van ondernemingen in de geneesmiddelenbranche ondervraagd, voornamelijk importeurs en verhandelaars. Daarnaast zijn vijf directeuren ondervraagd van ondernemingen die in Nederland geneesmiddelen produceren waarop een octrooi rust.

De prijzenwet, die volgende week wordt behandeld in de Tweede Kamer, moet bedrijven gaan binden aan maximumprijzen. Om die maximumprijs te berekenen wordt het gemiddelde genomen van prijzen zoals die voor vergelijkbare geneesmiddelen gelden in Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Volgens het ministerie van VWS liggen de prijzen daar aanmerkelijk lager. Als de wet wordt aangenomen is het overigens nog niet zeker dat zij ook wordt toegepast. Het departement is nog in overleg met Nefarma over mogelijke alternatieven voor de bezuinigingen.

Uit het onderzoek blijkt dat de wet 'sterk negatieve gevolgen zal hebben voor investeringen en werkgelegenheid binnen de branche'. Zeven op de tien ondervraagde directies verwachten negatieve gevolgen voor de investeringen. Het gaat vrijwel altijd om buitenlandse bedrijven die een vestiging in Nederland hebben, veelal met minder dan 50 werknemers. Driekwart van de directies verwacht een verlies aan arbeidsplaatsen van gemiddeld zeven procent. Op grond van dat gegeven concludeert Nefarma dat er zeker 900 banen verloren gaan, uitgaande van een totale werkgelegenheid bij de aangesloten leden van ruim 13.000 banen. Vier op de tien directies verwacht daarnaast dat ook toeleveranciers zullen worden getroffen, waarmee het totaal op rond 2.500 komt. Dat zal voornamelijk om reclame- en marketingbureaus aangaan. Ongeveer 45 procent denkt dat deze bedrijven er geen hinder van zullen hebben. Behalve een flinke verlaging op het gebied van promotie-, voorlichtings- en marketingactiviteiten, denken enkele bedrijven ook dat onderzoeken bij universiteiten zullen worden stilgelegd. Voorts zullen lease-bedrijven gevolgen ondervinden van bezuinigingen op de activiteiten van artsenbezoekers.

Driekwart van de directies verwacht dat de investeringen zullen afnemen met 20 tot 50 procent, omdat de moederbedrijven zullen uitwijken naar een 'overheidsvriendelijker' buitenland. Zij verwachten ook dat bedrijven worden gedwongen een deel van hun onroerend goed te verkopen.