Wat rijmt op Ruud?

Was het gebrekkige diplomatie of de juiste man op de verkeerde plaats? Dr. R.F.M. Lubbers heeft geen secretaris-generaal van de NAVO mogen worden. Is hij te weinig Atlantisch, te Europees, of te vaag en wollig zoals hardnekkig is beweerd? Maar gesteund werd hij wel, door heel Europa liefst, en dat stemt tevreden.

De natie onderzoekt zichzelf weer eens. Gelukkig kent Nederland een mooi gebruik voor het verwerken van teleurstellingen en het leveren van kritiek. Op de nationale afreken- en verzoendag 5 december hekelen, prijzen en troosten wij per Sinterklaasgedicht.

Daarom vraagt Zaterdags Peil om Sinterklaasgedichten, vergezeld van een beschrijving van een toepasselijke surprise, voor Ruud Lubbers.

Het moeten echte 5 december-gedichten zijn: dus geen zout in open wondes of zure vermaningen, maar liefst lichte scherts op ironische melodie. Uiteraard kan het vernieuwende taalgebruik van de oud-premier zelf als aanknopingspunt dienen. Uit de Volkskrant van 11 november stelen we het volgende voorbeeld, dat weer werd ontleend aan 'Repeterende breuken' van J. van Rijswijk. “Voor de voet weg moet dit probleemveld worden neergetunneld in een motie, om langs deze weg in lijn met de afspraken met het kabinet al zwaluwstaartend de pijnpunten snelstens en bestens af te concluderen. (...) Langs deze weg moet de problematiek geleidelijk aan worden afgekocht en verschmerzt.”

Zo moet het dus. Een gedicht waarin de problematiek wordt afgekocht en verschmerzt.

De aardigste inzendingen worden beloond met een boekebon en het NRC-boek 'Het tijdperk Lubbers 1982-1994', samengesteld door Kees van der Malen en Mark Kranenburg. Zaterdags Peil, ook zònder telefoontje naar Washington.