Verliezen Lloyd's lopen verder op

De Londense verzekeringsmarkt Lloyd's heeft bekendgemaakt dat het verlies van 8 miljard pond sterling (19,8 miljard gulden) dat voor rekening komt van de de names' die garant staan voor de claims, inmiddels is opgelopen tot 9,8 miljard pond (24,2 miljard gulden). Samen met een additioneel verlies van 1,6 miljard pond, voortspruitend uit lopende herverzekeringscontracten, komt het totaalverlies voor de 'names', de investeerders die met hun vermogen garant staan voor de polissen, uit op totaal 11,4 miljard pond (28,2 miljard gulden).