Tomatentelers krijgen geen compensatie voor verdrag EU-Marokko

DEN HAAG, 24 NOV. Nederlandse tuinders hoeven absoluut niet op een financiële compensatieregeling te rekenen voor het verdrag dat de Europese Unie met Marokko over tomaten en vis heeft gesloten.

Dit maakte minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) gisteren tot grote woede van het CDA in de Tweede Kamer duidelijk. De CDA-fractie diende bij monde van Kamerlid Van Ardenne een motie in, waarin ze uitsprak dat het akkoord met Marokko niet tot stand had mogen komen. Omdat in elk geval de regeringsfracties van PvdA, VVD en D66 Van Mierlo steunen, maakt deze motie van afkeuring bij de stemming volgende week geen kans.

De minister wees compensatie van de tuinders nadrukkelijk af, omdat er een precedent van zou uitgaan. “Als we dat doen, kunnen we ons niet meer verzetten tegen vergelijkbare verzoeken in de toekomst. Die zouden leiden tot onaanvaardbare kostenstijgingen. En het is uiteindelijk in strijd met de uitgangspunten van vrijhandel.”

Het verdrag dat na moeizame onderhandelingen tussen Marokko en de Europese Unie tot stand kwam, houdt in dat het Noordafrikaanse land Europese vissers, vooral Spaanse en Portugese, tot zijn kustwateren toelaat en dat het zelf voor zijn tomaten, bloemen en andere tuinbouwprodukten toegang krijgt tot de Europese markt.

Voor Nederlandse telers is dit verdrag nadelig. Niettemin is de regering ermee akkoord gegaan, omdat een eerder voorstel nog slechter uitpakte. Van Mierlo wees erop dat de Marokkaanse tomatentelers voor de maand april uiteindelijk geen contingent in Europa hebben gekregen. Dat is de periode waarin Nederlandse telers het meest concurrerend kunnen produceren.

Bovendien eiste Marokko concessies, wilde het met een associatieverdrag met de Europese Unie instemmen. Volgens Van Mierlo is dit verdrag voor de Unie en ook voor Nederland van groot belang, omdat het bijdraagt aan de politieke stabiliteit van Marokko en bovendien tot een groeiende afzetmarkt voor Nederlandse produkten leidt.